HIRDETMÉNY

az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről

Országos Horvát Önkormányzat, mint a Hercegszántói Horvát Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola és Kollégium (6525 Hercegszántó, Deák Ferenc utca 17.) fenntartója a nevezett intézmény beiratkozási időpontját és a beiratkozás módját az alábbiakban határozza meg:

  1. szülő óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az óvodába! A nevelési év 2024. szeptember 1.-től 2025. augusztus 31.-ig tart.
  2. az óvodai beiratkozás időpontja: 2024 április 22-én (hétfő), és 2024. április 23-án (kedd) 8.00-16.00 között lesz,
  3. a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok a gyermek azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) és TAJ-kártyája,
  4. az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése a jogszabályban rögzített jogkövetkezményeket vonja maga után,
  5. a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, óvodai nevelésére alapító okirata szerint jogosult az Óvoda,
  6. az Óvoda, alapító okirata szerint horvát nemzetiségi nevelést folytat,
  7. a Fenntartó nevezett óvodája nem rendelkezik körzethatárokkal,
  8. a gyermek felvételéről (átvételről) az intézmény igazgatója – harminc napon belül – óvodai jogviszonyt létesítő, vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A döntésről – a döntést megalapozó indoklással – az intézmény igazgatója írásban értesíti a szülőt (gondviselőt). Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: május 18.
  9. a döntéssel kapcsolatban szülő jogorvoslati eljárást indíthat, melyet a Fenntartónak címezve, az Intézmény igazgatójához kell eljuttatni, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül. Az ezzel kapcsolatos döntés a közléssel válik jogerőssé.

Fenti Óvoda 2023/2024-es nevelési évi nyári zárva tartására meghatározott időszak 2024. július 1-től 2024. július 31-ig tart. 

Gugán János,
elnök s.k.

Kapcsolódó dokumentumok:

Adatlap a beiratkozáshoz
Nyilatkozat szülői felügyeleti jog gyakorlásáról
Nyilatkozat a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről
Nyilatkozat életvitelszerű tartózkodásról
Hozzájáruló nyilatkozat
Nyilatkozat házirend megismeréséről